Strategi för uppstart av elitförberedande verksamhet i Kungsnäs FC

Bakgrund

Kungsnäs FC bildades 2014 som en ren barn- och ungdomsklubb. I takt med att ungdomslagen blir äldre vilket innebär att killar och tjejer spelar seriespel och cuper med resultaträkning ser vi att vi har en verksamhet som är mycket kvalitativ. Pojkar 07 har vunnit serier, cuper, DM och är ett populärt lag att bjuda in till sk. “invitationals” – cuper där vissa lag bjuds in, P07 har fostrat en spelare som blivit uttagen till rikslägret i Halmstad. 

Flickor 07 har vunnit seriespel, cuper och DM. De har dessutom fostrat en landslagsspelare.

Pojkar 09 ligger i topp i seriespel, de har kommit på andra plats i svåra Piteå Summer games, där ett Mexikanskt akademilag blev för svåra i finalen.

“Lilla” Kungsnäs FC har fostrat fler egna talanger som presterar på hög nivå än vad distriktets elitlag gör. 

Vi uppfattar att de yngre lagen i klubben preserar på en mycket hög nivå, vilket kommer att generera fler framgångar i framtiden för Kungsnäs FC.

I Medelpad saknas en klubb som i junioråldern tydligt ger spelarna en seriös och kontinuerlig möjlighet till elitsatsning utanför NIU. Detta ska vi kunna erbjuda spelare i distriktet.

Kungsnäs FC ska släppa spelare till det lag i distriktet som arrangerar NIU på pojk- och flicksidan vid 16 års ålder, innan dess ger vi våra spelare de bästa möjligheterna att lyckas ta sig dit. Vi ska erbjuda spelare i distriktet som inte blir antagen till NIU det bästa alternativet till elitsatsning. Kungsnäs FC är det bästa valet för att utvecklas som spelare för att kvalificera sig till NIU.

Kungsnäs FC:s satsning
för en vacker,
teknisk och
offensiv fotboll

Från strategi till införande

Under våren 2022 har en sportgrupp satts samman i klubben för att arbeta med en framtidsstrategi, den består fn. av Patrik Åsell, Andreas Berglund och Anders Lilja. Gruppen har fått mandat av styrelsen att arbeta fram en strategi för att klubben ska ta nästa steg i utvecklingen, att kvalitétssäkra en fortsatt utveckling av klubbens äldsta spelare.

Ett första steg - hela verksamheten i Kungsnäs FC

Som ett inledande och förberedande arbete kommer hela verksamheten med alla lag att arbeta med samstämmigt i träningsupplägg som bygger på forskning och erfarenhet från vad de äldsta lagen har gjort för att lyckas. Sportgruppen kommer att utbilda klubbens ungdomstränare i upplägg, kopplat till vilken fas i utvecklingen man befinner sig i och syftet med upplägget.

Kungsnäs FC ska vara den klubbem som är bäst på att utveckla spelarnas perceptionsförmåga – att själva fatta snabba och bra beslut i spelsituationer.

Kungsnäs FC har under 2022 initierat ett arbete där klubbens äldsta lag är med vid träningar för yngre lag. Detta genererar sammanhållning och ökar intresset för utveckling. Spelare ska kunna gå upp- och ner i träningsgrupper för extra träning och för att utmana individer som ligger före i utveckling.

Samarbete med andra klubbar utanför distriktet

Sportgruppen har initierat kontakter med olika klubbar för ett samarbete inom talangutveckling, träningsutbyte och möjliggörande av en bra spelmiljö utanför distriktet.

Medelpad är landets minsta fotbollsdistrikt och vi måste därför söka möjligheten till kvalitativa matcher utanför distriktet.  

Individuell utveckling

Under 2022 kommer en AI-kamera att köpas in för möjliggörande av videoanalys av spelare under träning och matcher. Det är först då spelaren ser sig själv utföra ett moment vi kan säkerställa förståelse för att kunna skapa utveckling. Användandet av denna kommer att prioriteras för de tre lagen som primärt ingår i satsningen; P09, F07 och P07.

Under vintern 2022/23 kommer spelare som ingår i verksamheten få tillgång till en app som ger spelaren möjlighet till rätt typ av övningar för individuell träning. 

Seniorspel

Kungsnäs FC ska arbeta aktivt med att starta upp seniorlag på herr- och damsidan, där de spelarna på juniorsidan som har kommit längst i sin utveckling får en bra och tuff tränings- och matchmiljö. Inledningsvis kommer denna verksamhet att initieras i -07-lagens regi, för att 2024 ha en egen organisation. Dessa lag behöver därför vara öppna för att släppa in spelare födda 2005-06, vilket är en lämplig ålder att testa seniorspel.

Ambitionen ska tydligt vara att ligga på en sportslig nivå där Kungsnäs FC är en brygga mellan Elitförberedande verksamhet – Seniorverksamhet – Elitverksamhet. Kungsnäs FC:s seniorlag ska därför alltid spela ett spel där våra spelare utvecklar de förmågor som krävs för att ta steget till elitverksamhet nationellt och internationellt.

Krav på spelare i den elitförberedande verksamheten

Ledare i denna verksamhet behöver vara tydliga med förutsättningarna till spelare som deltar i denna verksamhet. All frånvaro ska i god tid rapporteras via Svenska lag appen till ledarna, samt anledning till frånvaro. Spelare med skada, som ska rehabiliteras bör vara med vid lagets träning för att träna vid sidan, men ända vara “en del av laget”. 

Syftet med att ledarna behöver veta anledningen till frånvaron är att tidigt upptäcka spelare där motivationen vacklar och att man snabbt kan fånga upp detta och agera ifall det är möjligt.

Det är viktigt att vi i ett tidigt skede lär ut att vi sysselsätter oss i en lagidrott där jag som enskild spelare är en viktig del av helheten. I Kungsnäs FC (från utvecklingsfasen) deltar vi vid matcher då vi även tränar. En prioritering görs vid laguttagningar utifrån de spelare som närvarar och deltar vid träningar. 

Spelare i denna verksamhet ska följa en uppförandekod som innefattar ett vårdat språk och ha ett bemötande där motståndare och domare möts med respekt utan svordomar och nedvärderande gester.

Vi är en klubb dit en del ungdomsspelare strävar och vi ska vara positiva förebilder i alla sammanhang. Ingen spelare utanför vår verksamhet ska känna att Kungsnäs FC:s spelare har en taskig attityd.

Spelare ska kunna ta ansvar för att sköta individuell träning enligt ett schema de får via sina ledare. Att ta ansvar för sin egen utveckling är en viktig komponent som Kungsnäs FC ska lära spelarna att ta.


Winteracademy

Gemensamma träningar mellan damlag, P07 och P09 (som inte har en vinteridrott).

November-Januari: 1-2 pass gemensamt cirkelfys. 1-2 pass med individuell träning via app. 1-2 pass fotbollsteknik. 

F-07
2023

Uppstart av damlag i division 3, med resutlatmål om att nå division 2

P-07
2023

Resultatmål om att vinna serien i Nationell P16 och spela A-slutspel under hösten. 

Delta på en cup utomlands (Tyskland, Spanien eller Belgien), delta på inbjudningsturnering i Åland under vecka 44 arrangerad av Fotboll24. Träningsmatcher i Stockholm och Trondheim under vintern/våren.

Preliminärt uppstart av seniorlag alternativt delta med ett lag i lokala division 1-2, där spelare ev. kompletteras från P09 vilka då får testa att spela 11 mot 11.


P-09
2023