Kungsnäs FC:s röda tråd i talangutvecklingen – ”Kungsnäsmodellen”

Vi som ledare och föräldrar ska alltid uppträda som en god förebild för barnen och skapa en trygg miljö som är lekfull och stimulerande. Alla barn ska respekteras och bemöts på bästa sätt utifrån sina egna förutsättningar och behov. Alla spelare ska ges möjlighet till att utvecklas i den takt som passar varje individs förutsättningar (fysiska, psykiska och sociala).

1. Beröm alltid spelarna så mycket Du kan, utifrån prestation och inte person (dvs inte ”vad duktig DU är” utan hellre ”vilken bra passning du slog”, eller ”vilket fint skott du fick till”..). Då blir det roligt att spela fotboll och det är därför man spelar fotboll. Vi som ledare har ett ansvar i att sprida goda tillstånd till spelarna! Undvik att kritisera, speciellt öppet och inför kompisarna. Ha istället en tilltro på spelarna, de kommer att fixa det. Det kanske tar lite längre tid än Du har förväntat dig. I Kungsnäs FC är varje individ viktig och vi tillåter att alla ska få utvecklas i sin egen takt. Som tränare har man ett ansvar att få dem att känna det!

2. Alla får spela lika mycket oavsett vad resultatet är i matchen. Forskning från RF visar att ”De 200 mest kända idrottsprofilerna i Sverige hade under unga år en tränare som fokuserade på utbildning och utveckling av individerna istället för resultatfixering”.

3. Undvik att coacha bollförande spelare i matchsituationen. Kungsnäs filosofi är att spelaren själv ska lära sig att bedöma, värdera, besluta och agera själv, utifrån sin egen förmåga i matchsituationen. Som ledare ska vi i unga år sträva efter att motverka tillrop som ”pass, pass” från medspelare, vilket stressar barnen.

4. Planera träningen och gör ett upplägg för en viss period av säsongen. Kungsnäs FC:s tränare ska inte ställa sig på planen och fundera på ”vad Ni skall göra”. Improvisation kan vi göra i efterhand inom ramen för en viss övning. Låt ansvarsbördan för att planera och genomföra träningarna gå runt i ledarteamet, det är utvecklande för ledarna att iaktta övningar under en träning och se- och coacha spelarna ur ett individuellt perspektiv.

5. Låt alla spelare prova på att spela på alla olika positioner (målvakt, back, mittfältare och forwards), även om laget tappar i kapacitet. Det utvecklar spelarna, Kungsnäs FC:s intention är att man som spelare då pedagogiskt lär sig förstå rollernas betydelse för laget ”genom att prova olika positioner/roller i praktiken”.

6. Kolla hur laget beter sig i med- och motgång. Exempelvis när motståndarna gör mål, laget förlorar en match etc. Är det någon som gnäller eller skäller. Retar de egna spelarna motståndarna vid egna mål, vinster etc. Gå in som ledare och förälder och markera att det inte är ok! Kungsnäs FC värnar om ”Fair Play”, vi tackar alltid motståndare och domare efter matchen.

7. Titta på hur spelarna beter sig vid ”väntan” (ex. vid köer, vattenpaus etc.). Motverka alltid trakasserier. I Kungsnäs FC följer vi klubbens policy kring mobbing och kränkande särbehandling, i Kungsnäs är gemenskap och allas lika värde en tydlig värdegrund. Som ledare kollar Du alltid att smeknamn är ok för de spelare i gruppen som fått det.

8. Organisera inte laget för tidigt. I Kungsnäs FC har vi alltid en grund i att först utveckla spelarnas teknik och passningsspel innan vi jobbar med organisation.

Vår värdegrund är Glädje, Gemenskap och Engagemang