Snygg, teknisk och offensiv fotboll

Spelarutveckling med en tydlig idé!

Kungsnäs FC arbetar långsiktigt med utveckling av våra spelare. Vi har ett beprövat koncept som bygger på forskning och kunskaper som är förvärvade genom erfarenhet och genom kontakter med andra klubbar i Sverige och utomlands. Våra aktiva spelare och ledare får den bästa möjliga utbildningen inom fotbollen, där vi även arbetar aktivt med spelarnas attityd gentemot varandra, domarna och våra motståndare. Ledare och spelare i Kungsnäs FC ska alltid bemöta omgivningen med respekt! Vi lär ut- och utvecklar en fotboll som är vacker, teknisk och offensiv. I Kungsnäs FC är utveckling och spelsätt det primära.

Grundpelare i vår spelarutveckling

Nybörjarfasen 6-9 år
6 - 9 år

I nybörjarfasen inriktas träningen på att utveckla förmågan att kombinera olika grundfärdigheter som att springa-hoppa, springa-kasta, balansövningar och koordination. Fotbollsträningen anpassas till barnens utveckling och i huvudsak består den av lek och rörelse. Här leker vi igång ett intresse för fotbollen!

Inlärningsfasen 10-12 år
10 - 12 år

Inlärningsfasen är den gyllene åldern för teknikinlärning. Inriktningen på träningen är teknik. Fotbollsträningen ska kompletteras med allsidig motorisk träning- Här jobbar vi med övningar som ger spelarna så många touch som möjligt under passen.

Utvecklingsfasen 13-16 år
13 - 16 år

I denna utvecklingsfas sker en snabb mental och fysisk mognad. Det krävs en individuell behandling av spelarna, då det kan skilja upp till fem år i mognad mellan två olika individer med samma biologiska ålder. Samtidigt som vi utvecklar den tekniska förmågan arbetar vi även med den fysiska- och den taktiska förmågan.

Prestationsfasen 16-19 år
16 - 19 år

Här utvecklas talangerna till seniorspelare. Genom förtroende för ledare har de störst möjlighet att utvecklas. Spelarna måste älska fotboll för att orka träna och satsa så mycket som krävs.

Elitinriktad verksamhet 16-19 år
16 - 19 år

Kungsnäs FC erbjuder spelare med höga ambitioner en elitinriktad verksamhet utanför NIU. Enligt statistik från 2022 spelade endast 3% av spelarna från NIU till elitfotboll (div 1 och uppåt) som 23-24 åringar. Vi arbetar utifrån ett arbetssätt som är utvecklat i Tyskland och England med att förbereda och utveckla våra spelare mot en framtida elitkarriär.

Breddinriktad verksamhet 16-19 år
16 - 19 år

Kungsnäs FC vill att så många ska spela fotboll så länge som möjligt. För spelare som vill fortstätta men inte har ambitioner på elitfotboll erbjuder vi antingen en verksamhet inom klubben eller hjälper spelaren till en klubb inom det lokala distriktet.

Verksamhet för spelare med höga ambitioner inom fotbollen


Kungsnäs FC:s elitinriktade verksamhet är ett nytänkande när det gäller fotbollsutbildning som tar ett unikt helhetsgrepp på utveckling av fotbollsspelare. De spelare som uttrycker höga ambitioner för fotbollen erbjuds en plats i verksamheten från 14 års ålder, ett internt utvecklingsprogram för utveckling av spelaren inom de fyra områdena Fysisk förmåga, Psykisk förmåga, Teknisk förmåga och Taktisk förmåga.

Kungsnäs FC står upp för samsyn Västernorrland som innebär att ungdomar ska kunna utöva flera idrotter, denna verksamhet ger samtidigt spelare som satsar på fotbollen en kvalitativ och varierande idrottsverksamhet året runt.

Grundtanken är att ge ungdomar med ambitioner inom fotbollen ökade möjligheter att satsa på sin idrott. Klubbens spelare som deltar i den elitinriktade verksamheten får specialiserad fotbollsträning för att utveckla alla färdigheter som behövs inför en framtida elitkarriär. Fotbollen fungerar dessutom som ett pedagogiskt hjälpmedel för att lyckas i spelarens skolundervisning.

Elitinriktningens verksamhet har ett mål: alla spelare i Kungsnäs FC med höga ambitioner inom sin idrott ska få de bästa förutsättningarna för att lyckas att nå en framtida karriär som elitspelare inom fotbollen; nationellt och internationellt.

Då endast 3 % av spelarna från NIU hade nått elitfotbollen (div 1 och uppåt) som 23-24 åringar (statistik från 2022), är det tydligt - De flesta spelarna är inte klara med sin utveckling då selekteringen till NIU sker i 16 års åldern. Därför erbjuder Kungsnäs FC spelare en kvalitativ och långsiktig satsning på en utveckling mot en framtida karriär som elitspelare inom fotbollen utanför NIU:s verksamhet - för spelare med ambitioner.

Kungsnäs FC har en unik och nytänkande ekonomimodell

I Kungsnäs FC har vi en ekonomimodell som bygger på att vi inte avkräver föreningsjobb till föräldrar och vårdnadshavare. 

Med andra ord kommer klubben aldrig att tvinga föräldrar till försäljning av toalettpapper, lotter, eller arbeta på olika arrangemang för att generera pengar till klubben. Vill man göra det i respektive lag bestämmer man detta gemensamt i föräldragruppen, med vetskapen om att alla pengar som kommer in till lagkassan även tillfaller laget oavkortat.

Kungsnäs FC finansierar sin verksamhet på medlems- och träningsavgifter (bland de lägsta i Sundsvall), LOK-stöd och genom stöd från det lokala näringslivet. 

Våra partners

Tack för att ni stöttar utveckling av barn och ungdomar i Sundsvall
gräsrot
sca2

Vi välkomnar privatpersoner och företag som vill stötta Kungsnäs FC och den verksamhet vi bedriver.

Vi är bra på det vi gör!

-därför lyckas vi

Kungsnäs FC är en nytänkande klubb där vi alltid har de aktivas bästa i fokus. Vi tar gärna inspiration från verksamheter som är bra på det de gör för att utveckla vår verksamhet. Genom åren har vi därför tagit inspiration till hur de bästa fotbollsakademierna i Europa arbetar med sina spelare. Kungsnäs FC har fostrat spelare som tagit plats i ungdomslandslag, vi har vunnit DM och cuper, vi har vunnit fairplay på cuper och vi har en verksamhet som bygger på glädje, gemenskap och engagemang. Vi vill att så många som möjligt ska spela så länge som möjligt, därför erbjuder vi en verksamhet där vi fostrar spelare till breddverksamhet och till elitverksamhet.

En färsk undersökning (från 2022) visar att endast 3% av spelarna som deltagit i NIU-verksamheten spelar elitfotboll (division 1 och uppåt) som 23-24 åringar. Vi erbjuder spelare från 16 års ålder att göra en elitsatsning utanför NIU med ett utvecklingskoncept som man arbetar med inom Tyskland och England.

För kontakt med Kungsnäs FC vänligen skicka ett mail till ledarna (a) kungsnasfc.se

Alla rättigheter reserverade – sidan utvecklad av P