Våra partners

Tack vare våra partners kan Kungsnäs FC bedriva en verksamhet som fokuserar till 100% på barnen. Vi strävar efter att skapa tekniska fotbollsspelare och morgondagens engagerade medborgare som bemöter sina medmänniskor med respekt. Från klubbens sida vill vi genom vårt engagemang som vuxna genom handling visa våra ungdomar vilka positiva effekter ett samhällsengagemang innebär, då tror vi att det är lättare för dem att själva engagera sig i framtiden.

SCA

Vi är stolta över att samarbeta med SCA som är ett stort, börsnoterat företag med säte i Sundsvall. SCA anser liksom vi att barn- och ungdomsidrott är en grund till en framtid med aktiva människor som möter varandra med respekt.

Go to STORT

STORT

Transportföretaget STORT är klubbens GULDPARTNER, deras ovärderliga ekonomiska stöd är en stor anledning till att vi kan bedriva en verksamhet där vi inte avkräver föreningsarbete från anhöriga till barnen och dessutom kan hålla nere avgifter för spelarna.

Go to Yrkesmästaren

Yrkesmästaren

Kungsnäs FC är stolta över att samarbeta med IT-företaget Yrkesmästaren som är en helhetsleverantör för små- och medelstora företag och organisationer av IT-lösningar.

Select

Kungsnäs FC använder produkter från Select. Våra matchtröjor är specialdesignade specifikt till Kungsnäs FC. Samarbetet innebär att vår utrustning håller yppersta kvalitét, kommunikationen och leveranser till Select är snabb, vilket är viktigt för oss.

Go to XXL

XXL

XXL är klubbens leverantör av utrustning och material. Samarbetet innebär även att du som medlem i XXL kan stötta Kungnäs FC ekonomiskt (klicka på länken för mer information). Genom dina inköp får klubben då bonus. I varuhuset finner du även en egen avdelning för Kungsnäs FC.

Go to Svenska Spel

Svenska Spel

Genom att stötta Kungsnäs FC via Svenska Spels gräsroten får klubben i detta samarbete ett ekonomiskt stöd.

Go to Bli partner till Kungsnäs

Bli partner till Kungsnäs

Är Ni ett företag som tror på det vi gör och det vi vill skapa? Välkommen att kontakta oss för en diskussion om vad ett samarbete skulle innebära för oss tillsammans.

Besök våra lagsidor!

vi är kungsnäs fc!

Glädje – Gemenskap och Engagemang!

Kungsnäs FC bildades 2014 och har på några år utvecklats till en klubb som gjort sig känd för att hålla hög kvalitet i sin fotbollsverksamhet. Vi bildade klubben då vi ville tillhöra en klubb som satsar 100% på ungdomsfotbollen både sportsligt och ekonomiskt. Vi är en klubb som välkomnar alla och har en unik ekonomisk modell.

Vi är en klubb som inte avkräver föreningsarbete av föräldrar, vår verksamhet finansieras av verksamhetsbidrag från kommunen, sponsring och medlemsavgifter. Vi vill inte att någon kille eller tjej ska tvingas sluta med idrotten på grund av att föräldrarna inte har möjlighet att sälja föreningens produkter eller ställa upp på olika obligatoriska arbeten som kan avkrävas inom föreningslivet. Alla intäkter som kommer till klubben går direkt till vår ungdomsverksamhet! Vi är glada och stolta över att kunna erbjuda denna modell. Klubben har under alla sina verksamhetsår alltid gått med vinst. Vinsten har alltid fördelats till våra ungdomslag.

Börja spela fotboll i Kungsnäs FC!