1KFC LOGGAKungsnäs FC:s klubbfärger

Kungsnäs FC spelar i svart och vitt, klubbmärket representerar tydligt områdets spännande historia.

Kungsnäs omfattar bebyggelse i de sammanvuxna orterna Kungsnäs, Nävsta, Bergsåker och Granlo belägna i Selångers socken.

Namnet Kungsnäs

Kungakronan i klubbmärket representerar Kungsgården Näs (idag Kungsnäs), vilket redan

omnämdes i Hälsingelagen på 1320-talet och var fogderesidens ända in på 1600-talet. Hälsingelagen förvarades under 1300-talet fastkedjad vid kyrkoväggen i Selångers kyrka, och gällde alla svensktalande i Storhälsingland, dvs landskapen läng med Norrlandskusten från Hälsingland upp till södra Västerbotten.

Kungsgårdar eller kungsladugårdar var gårdar på olika orter i ett land, vilka kungen hade till sitt förfogande för att på gårdens avkastning, in natura, kunna försörja sig och sin hird, sitt beridna följe. Skatt betalades ursprungligen enbart till krigsmakten.

Selångers gamla kyrka, en romansk stenkyrka byggdes på 1200-talet vid Sankt Olofs hamn på Kungsnäs vid Selångersfjärdens västra strand. Sannolikt byggdes den på en handels- och kultplats, liksom andra kyrkor i regionen vid denna tid.

Olav den heliga och kungarna i det Norrländska kungariket

S:t Olofs hamn var enligt traditionen den plats där Olav den helige landsteg på sin färd för att återvinna sin norska krona. Emellertid gick kung Olav II Haraldssons härtåg från Närke genom Dalarna, Härjedalen och Jämtland mot Suul.

Kungsnäs (Selånger) var startpunkt för Sankt Olofs pilgrimsled mot Nidarosdomen i Trondheim.

Högom (numera Granlo, Selångers socken) var vid denna tid en del av ett norrländskt småkungarike bestående av sju geografiskt åtskilda folkland fördelade längs norrlandskusten och vid Storsjön i Jämtland. Högomsmannen i Granlo, förmodas ha varit hövding eller småkung i ett mellannorrländskt småkungarike.

 

Kungsnäs FC:s klubbfärger är svart och vitt