Kungsnäs styrelse och organisation

Styrelsen

Ordförande: Andreas Berglund

Vice ordförande: Anders Lilja

Kassör: Elisabeth Locklund

Ledamot: Emelie Klingstedh Lauro

Ledamot: Fredrik Berggren

Ledamot: Magnus Riklander