POLICY FÖR SOCIALA MEDIER

Denna policy beskriver Kungsnäs FC:s syn på sociala medier och annan kommunikation på internet samt hur du som ledare i klubben ska hantera dessa. Sociala medier är ett samlingsbegrepp för internetbaserad kommunikation där användarna själva genererar innehåll och kommentarer till innehåll i en interaktiv dialog. Några exempel är bloggar, diskussionsforum, sociala nätverk etc. Då det oftast handlar om snabb, enkel och billig kommunikation kan sociala medier vara ett mycket effektivt sätt för klubben att kommunicera med nuvarande och framtida medlemmar.

Klubben har som policy att synas i sociala medier. Närvaro på sociala medier lämnar bestående spår. Dessa spår kan påverka klubbens varumärke och goodwill. Därför ska all klubbens närvaro på sociala medier genomsyras av eftertanke och sunt förnuft samt följa de riktlinjer som presenteras i denna policy.

Agera för klubbens räkning

Endast de ledare som har i uppdrag att agera i klubbens namn på internet får göra det. För att agera i klubbens namn på internet ska det ingå i dina arbetsuppgifter, du ska alltså inte ägna dig åt detta om du inte har fått ett uttryckligt uppdrag att göra det. Detta är en del i klubbens marknadsföringsstrategi där syftet är att i all kommunikation förmedla klubbens värden så att klubben uppfattas trovärdigt och seriöst.

Riktlinjer för sociala medier

När du deltar i konversationer via sociala medier finns vissa riktlinjer du måste följa:

Agera med öppenhet och tydlighet

Du som har i uppdrag att representera klubben genom sociala medier ska aldrig agera anonymt utan istället agera öppet och transparent, dvs du ska alltid vara noga med att berätta vem du är och vilken klubb du representerar.

Agera med gott omdöme

Håll alltid en vänlig ton i dina inlägg och kommentarer och tänk igenom dina kommentarer väl innan publicering. Kontrollera alltid fakta och se till att inläggen är rättstavade och skrivna på ett enkelt och lättförståeligt sätt. Kortfattad skriftlig information av den typ som det ofta handlar om inom social media kan ibland uppfattas som mycket hårdare av mottagaren än vad sändaren avsåg.

Respektera yttrandefriheten

Yttrandefriheten är en grundläggande rättighet i ett demokratiskt samhälle. Det innebär att var och en är i sin fulla rätt att ge uttryck för både positiv och negativ kritik om företaget. Vår uppfattning är att alla som har ett sådant engagemang om klubben att de vill använda sin tid till att skriva om oss på sociala nätverk är personer som vi vill ha en dialog med. Vi kan inte kontrollera sådana synpunkter men vi kan delta och ge vår syn, rätta direkta felaktigheter och lära oss av misstag.

Du som har fått delegerat till dig att hantera sociala medier för klubben ska dock snarast möjligt radera innehåll du bedömer som kränkande, hotfullt, stötande eller angriper folkgrupper eller enskilda individer, strider mot gällande lagstiftning eller innehåller svordomar, sexistiska yttranden, våldsskildringar, pornografi eller upphovsrättsligt skyddat material. Detsamma gäller inlägg som marknadsför andra eller bryter mot gällande lagstiftning inom personuppgifts- och dataskyddsområdet.