Kungsnäs FC arbetssätt för en vacker, teknisk och offensiv fotboll!

Barn är barn och inte små vuxna. Barn och ungdomar ska tränas med metoder anpassade till deras mognad. Rätt träning i rätt ålder är en förutsättning för att nå optimal utveckling. Ungdomsträningen kan delas in i fyra utvecklingsfaser. Dessa baseras på barnens utveckling och förutsättningar att lära in saker i olika åldrar. Var sak har sin tid och kan inte påskyndas. Det kan skilja många år i utveckling inom en åldersgrupp, vilket gör att det krävs omdöme och fingertoppskänsla vid val av träningsmedel. De olika faserna går i varandra. Träningen övergår gradvis från en fas till nästa fas.

Nybörjarfasen 6-9 år

I nybörjarfasen ska träningen inriktas på att utveckla förmågan att kombinera olika grundfärdigheter som att springa - hoppa, springa - kasta, balansövningar. Fotbollsträningen ska anpassas till barnens utveckling och i huvudsak bestå av lek och rörelse.

Barn uppfattar situationer mycket långsammare än vuxna. Det innebär att de har svårt att spela tillsammans, och att träning av samspel och taktik är slöseri med tid.

Barn kan styras till givna lösningar, men det har inget värde för den långsiktiga utvecklingen. Istället måste träningen utgå från barnens mognadsnivå och utveckla ett allmänt och brett rörelsemönster. Träningen ska inriktas mot allsidig träning med olika idrottsformer. En fotbollsskola med motorisk utveckling som viktigaste mål.

Träning

Träningen inriktas på allmän rörelseerfarenhet. Lekar med och utan boll. Allt ska vara roligt. Teknik och bollbehandling. Fint och dribbling, passning, mottagning och skott. Lagspel med små lag, tre till fem spelare per lag. Olika idrottsformer som utvecklar barnens motorik, till exempel gymnastik och friidrott.

Träning en gång per vecka. Barnen bör träna året runt med olika idrottsaktiviteter. Från det året barnen delas in i lag bör träning bedrivas året runt, som ett komplement till de spelare som inte utövar en vinteridrott. Träningen får inte bedrivas ensidigt med fotboll. Under vintern ska allsidig träning med andra idrottsformer förekomma. Ingen får hindras delta i andra idrotter. Det viktiga är att barnen inte är passiva under vintern.

Lagen

Från sju års ålder bildar man 5 mot 5.


Lagen deltar i seriespel för 5 mot 5, annars eftersträvas internmatcher från och med sju års ålder. Matchen ska vara en fest. Ledarna ska förmedla glädje och skapa en positiv atmosfär kring matchen. Det är viktigt att barnen får klä sig som fotbollsspelare. Matchresultat och tabeller redovisas inte. Alla spelare bör få spela lika mycket, framför allt ska ingen spela mindre än de övriga. Spel med storlek 3 på bollen.

Inlärningsfasen 10-12 år

Detta är den gyllene åldern för teknikinlärning. Inriktningen på träningen ska vara teknik. Fotbollsträningen ska kompletteras med allsidig motorisk träning. Det är viktigt att barnen får träna olika idrottsformer, därför ska fotbollsträningen, framförallt vintertid, innehålla andra idrottsgrenar. Ingen enskild idrottsgren är så fantastisk och heltäckande att den enskilt tillgodoser barnens utveckling. Barn i denna ålder är mycket mottagliga och intresserade av att lära sig nya saker. Det är därför också rätt tid att introducera spelets grundförutsättningar. Effekten av goda förebilder är aldrig starkare än i denna fas. Att identifiera sig med idoler och framgångsrika lag är typiskt för denna ålder. Därför bör barnen uppmuntras att se bra fotboll med både äldre och yngre spelare. Barnen behöver fortfarande konkreta situationer vid instruktion. Taktiktavla och teoretiska resonemang klarar barnen ännu inte av.

Från tio års ålder bildar man 7 mot 7. Lagen bör inte innehålla för många spelare, istället bör man ha igång flera lag kopplade till bostadsområde eller skola. En träningsgrupp kan med fördel försörja två lag med spelare. Där bör lagen inte vara av fast karaktär och inte uppdelade efter skicklighet.

Träning två gånger per vecka. Varje träningstillfälle bör omfatta 60 minuter. Träningstiden ökas efterhand när spelarna blir äldre. I tolvårsåldern bör spelarna träna 90 minuter vid varje träningstillfälle. Kontinuerlig träning med aktivitet året runt. Träningen ska varieras med andra idrottsformer. Spelarna får inte hindras delta i andra idrotter vintertid. Träningen kan också innehålla moment som är fysiskt krävande, även om det inte är något huvudmål för denna fas.

Matchen ska vara en fest. Spelarna ska få prova på olika platser i laget. Det kan dock vara bra att få lära sig en plats i taget. Spelarna får inte spela för många matcher, principen bör vara två träningar för varje match. Alla spelare som är kallade till match ska spela minst en halvlek. Sett över hela säsongen ska alla spelarna få spela lika mycket. Allvaret ska tonas ner. Spelarnas självkänsla får inte vara beroende av att vinna eller förlora. Spel med storlek 4 på bollen.

Utvecklingsfasen 13-16 år

I denna utvecklingsfas sker en snabb mental och fysisk mognad. Det krävs en individuell behandling av spelarna, då det kan skilja upp till fem år i mognad mellan två individer med samma biologiska ålder. Huvudtemat för träningen ska vara att befästa tidigare inlärda tekniska färdigheter samt taktisk träning i elvamannafotboll. Träning av grundförutsättningar i försvarsspel införs. Försvarssida, press, markering, täckning, omställning och målvaktens försvarsspel samt speciell träning av målvaktens teknik. Snabbhets bör tränas. Under denna period införs även konditions- och styrketräning som har god effekt speciellt efter puberteten. Rörlighetsträning är viktig då muskelmassan ökar.

I och med övergången till elvamanna krävs en större trupp. Den består ofta av två lag från inlärningsfasen, som slås ihop. Så långt som möjligt ska vi försöka hålla igång flera lag i ett nära samarbete inom föreningen. Det är viktigt att bibehålla en bred trupp eftersom det är omöjligt att göra en riktig prognos av en spelares utvecklingsmöjlighet redan i trettonårsåldern. I denna utvecklingsfas kan tidigt utvecklade spelare träna och spela med en äldre åldersgrupp.

Lagen tränar mellan två till tre tillfällen per vecka. Det är av stor vikt att spelarna tränar kontinuerligt året runt men det finns ingen anledning att hindra spelarna att delta i andra idrotter under vintern. Under säsong ska däremot fotbollen prioriteras. Spelarna ska lära sig att träna på egen hand. Ingen spelare är den andra lik, därför är det viktigt att träna individuellt. Träningen inriktas på teknikträning med motståndare och i spel. Utveckla tillslag på boll och nickteknik med upphopp. Taktisk träning i elvamannaspel och fasta situationer. Träning av försvarsspel. Det individuella försvarsspelet ska vara väl utvecklat. Fysisk träning med kondition och styrketräning. Vid sexton års ålder bör spelarna nå upp till vissa fysiska krav. Rörlighetsträning regelbundet efter varje träning. Spelarna ska få insikt om kostens betydelse för maximal prestation. Sätt upp mål för träningen, helst tillsammans med spelarna. Ge individuell feedback. Individuella samtal bör vara grund för träningen. Förstärk positivt beteende - undvik felsökning - Spelarna SKA våga misslyckas i Kungsnäs FC!

Elvamannaspel där matcherna har betydelse. Spelarna ska lära sig att prestera i alla matcher. Alla matcher är lika viktiga. Stor vikt ska läggas på spelarnas uppträdande på- och bredvid plan. Fostra lagspelare - ur kollektivet föds individualisten. Det är fortfarande viktigt att alla får spela och känna att de tillhör laget. Låt spelarna prova olika platser även i elvamannaspel. Matcherna ska leda till utveckling. Analysera och lär av misstag.

Prestationsfasen 16-19 år

Här ska talangerna utvecklas till seniorspelare. Genom förtroende från ledare har de störst möjlighet att utvecklas. Spelarna måste älska fotboll för att orka träna och satsa så mycket som krävs. Fram till denna fas klarar man sig på talang, men nu krävs det hårt arbete och mental styrka för att lyckas. Spelaren måste räkna med att det tar fler år innan man kan se ett slutresultat.

Det ärfortfarande svårt att göra en prognos om spelarnas möjligheter. Stor vikt ska läggas vid mental styrka och inställning. Föreningen har ansvaret att hjälpa spelare som inte tar plats i junior- eller framtida seniortrupp, till andra klubbar, alternativt erbjuda ledaruppgifter inom Kungsnäs FC. Spelarna ingår i en juniortrupp eller A-trupp. Match spelas i A- eller juniorlag. Prestationen avgör i vilket lag man spelar.

Spelarna måste vara beredda att träna mellan tre och fem tillfällen per vecka, året runt. Vissa träningspass genomförs på egen hand eftersom spelare behöver individuellt anpassad träning. Här ska individuella specialiteter utvecklas. Träningen ska likna en match med hög intensitet. Taktisk träning och organisation av laget. Tävlingsinriktad träning. Korta moment med maximalt tempo. Höga krav ställs på koncentration och skicklighet. Träningen ska ge en fysisk utveckling i träningsmängd, kondition, styrka och snabbhet. För att se att spelarna utvecklas bör arbete med tester ske. Mental träning för att kunna styra anspänningen och påverka prestationsförmågan. Kostens betydelse måste förstärkas.

Krävande och utmanande matcher. Alltid spela mot bästa möjliga motstånd. Samband mellan prestation och matchning. Jämna prestationer ska premieras. En enstaka bra match kan alla göra, men kravet på en spelare i denna fas är många bra matcher. Betona vikten av att spela för laget. Alla spelare ska få spela matcher i det lag de platsar. I denna fas spelar man på den plats där man gör mest nytta för laget.