Utveckling av den fysiska- och tekniska förmågan under vintersäsongen 2023

Under vintersäsongen arrangerar vi både gemensamma- och lagvisa träningar; winteracademy för årskullarna 2009-07 inom de områden varje spelare behöver utveckla för att bli bättre fotbollsspelare. För spelare i årskull 2007 som är inne i prestationsfasen av sin utveckling är vinterträningen obligatorisk och för årskull 2009 där spelarna är i utvecklingsfasen är träningen för dem som inte har en annan sysselsättning under vintern.

Det gemensamma träningsupplägget är cirkelfys, teknikträning (fotboll) och individuell träning. Spelarna tränar 3-4 pass/vecka. Lagen arrangerar även egna träningar med spelorienterade övningar, beroende på antalet spelare i P09 under vintern kan dessa vid behov ingå i träning med P07. Spelarna kommer gemensamt att få en teorigenomgång vid 3-4 tillfällen under perioden inom olika områden som är relevant för deras utveckling.