Föreningen som satsar på ungdomar!

Kungsnäs FC är den nya fotbollsklubben i Sundsvall som satsar 100% på ungdomarna, såväl ekonomiskt som sportsligt. Klubben bildades 2014 av några fotbollsintresserade föräldrar som ville vara en del av en förening som stod för ekonomisk transparens och en tydlig satsning på ungdomsidrott.

I Kungsnäs FC har vi en tydlig vision och filosofi kring hur vi vill att ungdomsfotboll ska bedrivas, från fotbollsskola till äldre ungdomslag. Vår intention är att medlemmarna i Kungsnäs FC tillsammans vill driva en förening där intäkterna kommer ungdomarna till godo, vi vill att föreningens vuxna medlemmar ska känna en balans mellan jobb och fritid.

Vår idé är att finansiera klubben genom medlemsavgifter och sponsorintäkter. Klubben avkräver inte sina medlemmar att sälja något för att finansiera klubben, produktförsäljning eller andra inkomstbringande insatser bestäms av respektive lag för att finansiera framtida aktiviteter för laget (exempelvis Gothia Cup, träningsläger i Barcelona etc). Dessa ekonomiska intäkter tillfaller laget!

I Kungsnäs FC är det viktigt att vi hjälps åt att ta hand om varandra, att vi har roligt och skrattar mycket tillsammans. När den dagen kommer att man slutar med fotbollen, ska man minnas tillbaka på tiden i vår klubb som rolig och lärorik.

Grunden till den sportsliga idén i Kungsnäs FC är lek och glädje, våra spelare ska alltid vara schyssta kompisar. Våra träningar är väl genomtänkta med en tydlig intention, på Kungsnäs träningar blir alla spelare sedda för den individ man är. Alla ska ges samma förutsättningar och möjligheter!

Våra ledord är Glädje, Gemenskap och Engagemang