Välj ett eller flera specifika områden, inte skriva “allt”
Skriv specifika delar som du anser att laget behöver utveckla, inte skriva “allt”