Vi utvecklar en vacker, teknisk och offensiv fotboll!

Kungsnäs FC arbetar långsiktigt med utveckling av våra spelare. Vi har ett beprövat koncept som bygger på forskning och kunskaper som är förvärvade genom erfarenhet och genom kontakter med andra klubbar i Sverige och utomlands. Våra aktiva spelare och ledare får den bästa möjliga utbildningen inom fotbollen, där vi även arbetar aktivt med spelarnas attityd gentemot varandra, domarna och våra motståndare. Ledare och spelare i Kungsnäs FC ska alltid bemöta omgivningen med respekt! Vi lär ut- och utvecklar en fotboll som är vacker, teknisk och offensiv. I Kungsnäs FC är utveckling och spelsätt det primära.

Kungsnäs FC erbjuder spelare med högre ambitioner möjligheten att kunna göra en elitsatsning inom fotbollen i prestationsfasen. Detta bygger på att vi ger spelaren den miljö som behövs för att kunna utvecklas till en framtida elitspelare med utveckling av de fysiska-, psykiska-, taktiska-,  och tekniska förmågorna som en spelare på elitnivå behöver för att lyckas. Vi erbjuder ambitiösa spelare en tränings- och matchmiljö som ligger på en hög nivå där vi även söker matcher mot motstånd på en svår nivå såväl inrikes som utrikes.

Vårt koncept för en vacker, teknisk och offensiv fotboll

Grundpelare i vår spelarutbildning

Nybörjarfasen 6-9 år
6 - 9 år

I nybörjarfasen inriktas träningen på att utveckla förmågan att kombinera olika grundfärdigheter som att springa-hoppa, springa-kasta, balansövningar och koordination. Fotbollsträningen anpassas till barnens utveckling och i huvudsak består den av lek och rörelse. Här leker vi igång ett intresse för fotbollen!

Inlärningsfasen 10-12 år
10 - 12 år

Inlärningsfasen är den gyllene åldern för teknikinlärning. Inriktningen på träningen är teknik. Fotbollsträningen ska kompletteras med allsidig motorisk träning- Här jobbar vi med övningar som ger spelarna så många touch som möjligt under passen.

Utvecklingsfasen 13-16 år
13 - 16 år

I denna utvecklingsfas sker en snabb mental och fysisk mognad. Det krävs en individuell behandling av spelarna, då det kan skilja upp till fem år i mognad mellan två olika individer med samma biologiska ålder. Samtidigt som vi utvecklar den tekniska förmågan arbetar vi även med den fysiska- och den taktiska förmågan.

Prestationsfasen 16-19 år
16 - 19 år

Här utvecklas taklangerna till seniorspelare. Genom förtroende för ledare har de störst möjlighet att utvecklas. Spelarna måste älska fotboll för att orka träna och satsa så mycket som krävs.

Vi är bra på det vi gör!

Kungsnäs FC är en nytänkande klubb där vi alltid har de aktivas bästa i fokus. Vi tar gärna inspiration från verksamheter som är bra på det de gör för att utveckla vår verksamhet. Genom åren har vi därför tagit inspiration till hur de bästa fotbollsakademierna i Europa arbetar med sina spelare. Kungsnäs FC har fostrat spelare som tagit plats i ungdomslandslag, vi har vunnit DM och cuper, vi har vunnit fairplay på cuper och vi har en verksamhet som bygger på glädje, gemenskap och engagemang. Vi vill att så många som möjligt ska spela så länge som möjligt, därför erbjuder vi en verksamhet där vi fostrar spelare till breddverksamhet och till elitverksamhet.

En färsk undersökning (från 2022) visar att endast 3% av spelarna som deltagit i NIU-verksamheten spelar elitfotboll (division 1 och uppåt) som 23-24 åringar. Vi erbjuder spelare från 16 års ålder att göra en elitsatsning utanför NIU med ett utvecklingskoncept som man arbetar med inom Tyskland och England.

Kungsnäs FC - Partners

Tack till våra partners som stödjer utvecklingen av en vacker, teknisk och offensiv fotboll i Sundsvall!