Storyn om Kungsnäs FC!

Ungdomsklubben – Kungsnäs FC bildades den 19 oktober 2014, denna söndagskväll träffades sex stycken väldigt fotbollsintresserade personer i Österro. Vi saknade en förening i Sundsvall där allt fokus ligger på ungdomsfotbollen och där det råder en 100%-ig transparens inom de ekonomiska frågorna, vi saknade en klubb där alla intäkter går till ungdomsfotbollen.

Vi bedriver vår fotboll på fina Kungsvallen (vid Bergsåkers skola), en fin gräsplan som ligger vindskyddad.

Under 2015 har vi ordnat en konstgräsmatta, som vi har som målsättning att rulla ut under året.

Ungdomsverksamheten är alltid nummer ett i Kungsnäs FC. Klubben ska verka för att ge våra ungdomar en medningsfull fritid och en fostran, samt utveckling inom idrotten. Vi vill verka för att våra ungdomar ska bli goda medborgare, som möter sina medmänniskor med respekt. Därför ska vi vuxna i föreningen alltid sträva efter att möta våra ungdomar med respekt.

Alla ungdomar som deltar i vår verksamhet ska ges lika förutsättningar och möjligheter, det ska vara roligt att vara med i Kungsnäs FC.

Vår intention är att medlemmarna i Kungsnäs FC tillsammans vill driva en förening där intäkterna kommer ungdomarna till godo, vi vill att föreningens vuxna medlemmar ska känna en balans mellan jobb och fritid. Vi ska alltid sträva efter att medlemmarna ska kännna en glädje, gemenskap och ett engagemang.

Vi har en ganska unik ekonomisk modell där lagen själva bestämmer om man vill göra några insatser för att tjäna pengar till lagkassan, alla sådana intäkter går då oavkortat till lagkassan.

Vår verksamhet finansieras i första hand genom medlems- och träningsavgifter. Vi samarbetar gärna med företag som delar våra värderingar och som ser ett värde i att synas i samband med Kungsnäs FC.

Kungsnäs FC är en ideel förening där spelare, ledare och styrelse arbetar utan ersättning eller arvoden. Vi redovisar varje krona som inkommit till föreningen, samt vilka kostnader klubben har haft under året.

I Kungsnäs FC är det viktigt att vi hjälps åt att ta hand om varandra, att vi har roligt och skrattar mycket tillsammans. När den dagen kommer att man slutar med fotbollen, ska man minnas tillbaka på tiden i vår klubb som rolig och lärorik.

Rätt eller fel? Det är ialla fall vad vi står för!

Våra ledord är Glädje, Gemenskap och Engagemang