Dialogen mellan Sundsvalls Kommun och Kungsnäs FC är igång!

Reprensentanter för Kungsnäs FC har under veckan träffat kommunkoncernens fastighetsstrateg som hanterar konstgräsfrågan sedan ett par veckor tillbaka.

Sundsvalls kommun har nyligen arbetat fram en rutin som tydliggör beslutsordningen i frågor som berör föreningar och exploatering av kommunal mark. En enskild handläggare ska därför inte längre kunna fatta ett sådant beslut.

Kungsnäs FC vill med detta rikta ett tack till Anders Hedenius (S), ordförande i Stadsbyggnadsnämnden som tagit initiativ till att driva frågan inom kommunen. Ett initiativ som visar på att det finns engagemang och handlingskraft hos våra förtroendevalda i Sundsvall.

Den politiska majoriteten inom Stadsbyggnads-, Kultur & Fritids- samt Service- och teknikförvaltningen har träffats och diskuterat var ansvaret för vårt ärende ska ligga. Ett beslut kommer således snart att fattas av Kommunen och vi är glada att en kreativ dialog mellan Sundsvalls Kommun och Kungsnäs FC äntligen är igång.

Hållbar miljö

I vårt arbete har miljön varit en viktig aspekt och mattan uppfyller alla de senaste nationella- och internationella kraven för en hållbar framtid i material och tillverkningsprocess. Materialet kan efter kassering återvinnas eller brännas för fjärrvärme.

Läs gärna mer här: http://www.polytan.com/se_se/varfoer-polytan/haallbarhet.html

Spelarnas/barnens arbetsmiljö

Konstgräset som Kungsnäs FC har investerat i är tillverkat av företaget Polytan. Detta företag är en av de världsledande leverantörerna inom konstgräsanläggningar, Polytan har avtal med flera stora kommuner och klubbar runt om i Sverige. Mattan är av den nya generationens konstgräs och är utformad för att ge en optimal spelkvalité, det ska vara mjukt för spelarna att ramla på, det ska skydda mot friktion (man ska inte få brännsår genom att ramla, vilket spelarna kan få av mattor som är av äldre modeller) och ur barnens ”arbetsmiljösynpunkt” är det skonsamt att spela på.

Polytan är en godkänd samarbetspartner till Svenska Fotbollsförbundet.

Fair Play

Som företag står Polytan för Fair Play och arbetar aktivt med välgörenhet, främst mot integration vilket är ett av idrottens stora bidrag till samhällsutvecklingen. Med denna värdegrund och miljöpolicy är Polytan ett företag som ungdomsföreningen Kungsnäs FC gärna lyfter fram som ett bra företag i att ta ett helhetsansvar för samhället!