Elementor #396

Vi skapar tekniska spelare och framtidens medborgare! Kungsnäs FC:s sportsliga filosofi och kännetecken är att vi spelar en teknisk fotboll med fint kortpassningsspel. Vår föreningsidé bygger på att skapa framtida medborgare som möter sin omgivning med respekt och öppenhet. Klubbens ledord, vilka vi driver vår verksamhet utifrån är; Glädje, Gemenskap och Engagemang. Allt börjar med Läs mer om Elementor #396[…]