1 april, 2016

Styrelsen

Kungsnäs styrelse och organisation

Styrelsen

Ordförande: Anders Lilja

Kassör: Malin Nordqvist

Ledamot: Mikael Salin

Ledamot: Fredrik Berggren

Ledamot: Magnus Riklander

 

Revisor

Christian Renman

 

Valberedning

Stefan Ålander (sammankallande)

Andreas Forsell

 

Föreståndare fotbollsskolan

Tilde Eriksson